Hongaars leren voor nederlanders bij de hongaarse school in Haarlem

Hongaren, het Hongaars en de Hongaarse School

Sinds de jaren negentig en de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie is er een explosieve toename in de contacten tussen Nederland en Hongarije. Velen brengen hun vakantie door aan het Balatonmeer of het Tiszameer, in het Bukk-gebergte, in de omgeving van Pécs en Kaposvár of bij een van de vele thermaalbaden. Oude familiebanden worden aangehaald, nieuwe worden gesmeed en velen kopen zich er een droomhuisje. En ieder die er geweest is, heeft dezelfde ervaring: Hongaren zijn vriendelijk, behulpzaam en gastvrij.


Maar vaak spreken de Hongaren alleen hun eigen taal en die is voor velen helaas onverstaanbaar. Hoe zoudt u het vinden als u volgend jaar een eenvoudig gesprekje kunt voeren en uw Hongaarse gastheren of kennissen in hun moedertaal kunt bedanken voor een aangenaam verblijf! Daarom verzorgt de Hongaarse School ook dit jaar in Haarlem tal van cursussen Hongaars voor beginners. Tevens zullen er diverse gevorderdencursussen worden georganiseerd voor de lesgroepen van het vorig seizoen en biedt de Hongaarse School de mogelijkheid tot het volgen van individuele lessen of een intensieve taaltraining.


Een gewone cursus bestaat uit twee of meer cycli van 14 lessen; de eerste duurt tot februari, de tweede tot de zomer. De beginnerscursussen starten gewoonlijk zowel in september als in januari en veelal biedt de Hongaarse School ook een vakantiecursus vanaf mei. De lessen duren anderhalf uur. Er wordt een kopje koffie of thee geschonken.


De Hongaarse School onderscheidt zich van de traditionele lesinstituten door een individuele benadering met persoonlijke aandacht voor de cursisten. De lessen vinden uitsluitend plaats in kleine groepjes, waarbij iedere cursist elke les volop aan het woord komt. Ons motto is dan ook: Niet alleen, wel individueel! Conversatie is waar het de meeste cursisten om gaat. Om echter een redelijke basiskennis van de Hongaarse taal te verwerven is het beslist nodig ook aandacht te schenken aan de Hongaarse grammatica en de verschillen in structuur en uitdrukkingswijzen tussen het Hongaars en het Nederlands. Conversatie houdt natuurlijk ook uitspraak in: omdat er ook in de uitspraak, de zinsmelodie en het klankensysteem fundamentele verschillen zijn met het Nederlands, zal dit onderdeel zeker niet worden verwaarloosd. Conversatie, tenslotte, is onmogelijk zonder woorden: er zal dan ook door middel van leesteksten, oefeningen en huiswerk relatief veel vocabulaire moeten worden aangeleerd. Temeer daar de Hongaarse woordenschat nogal verschilt van de onze. Het Hongaars gebruikt immers verhoudingsgewijs veel minder internationale woorden.


De basis van de cursus is het Nederlandstalige cursusboek BESZÉLJ MAGYARUL!, geschreven door Edwin van Schie. Dit boek is verkrijgbaar op de eerste les. Het is ook mogelijk dit boek bij ons te bestellen, eventueel in combinatie met een vorm van afstandsonderwijs. Bij dit basisboek is tevens een CD verkrijgbaar. Edwin van Schie is ook de auteur van het KORT OVERZICHT VAN DE HONGAARSE GRAMMATICA, een 70 pagina's tellend, zeer handig naslagwerk, waarbij is gekozen voor een relatief eenvoudig, Nederlandstalig begrippenapparaat en waarbij alle lesstof wordt geïllustreerd door een groot aantal voorbeeldzinnen met een Nederlandse vertaling.


Op het gebruik van hulpmiddelen als woordenboeken, multimedia etc. zal tijdens de cursus nader worden ingegaan. De docent biedt regelmatig ook nog ander oefenmateriaal aan. Het gaat hierbij om losse oefeningen, leesteksten en filmfragmenten. Voor wie "iets met Hongarije heeft" bestaat er sinds enige jaren het tweetalige Hongarije Magazine met de titel Most Magyarul! Hongarije magazine Dit magazine wordt uitgegeven door uitgeverij Hongarije Magazine en biedt haar abonnees naast informatie over Hongarije en de Hongaarse cultuur middels een aantal tweetalige artikelen extra leesoefenstof Hongaars. Na een totale cursus van 28 tot 56 lessen zult u zich kunnen uiten in diverse eenvoudige gesprekssituaties. Uw woordenschat bestaat dan uit zo'n zevenhonderd woorden, u beschikt over een basiskennis van de taal en de structuur, en u hebt een idee van de kenmerken en de mogelijkheden van de Hongaarse taal.


De tarieven staan onder ROOSTER. Aanvragen voor privé-lessen worden slechts gehonoreerd indien onze cursusagenda dit toelaat. Intensieve taaltraining: op aanvraag. Nederlands voor Hongaarstaligen: ook in september en januari start een cursus.
Sok sikert kívánunk!

Edwin van Schie


Hongaarse School

Goed hongaars spreken leer je op de hongaarseschool in haarlem